Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė (VVG)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(...)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svetainę finansuoja
 
 
 

 
 
 
 
Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė (VVG)

 KVIETIMAS NR. 3

Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė (toliau – ŽRVVG) kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos „Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ (toliau – VPS) priemonę: 

  • VPS priemonė: "Žuvininkystei skirtos infrastruktūros išsaugojimas bei pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams" (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1) 

Remiamos veiklos:

1. Investicijos skiriamos viešiesiems pastatams, statiniams gerinti, atnaujinti, aplinkai tvarkyti, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo, RRŽRVVG teritorijos gyvenamųjų vietovių patrauklumo didinimo;

2. Remiamos investicijos, skirtos viešojo naudojimo infrastruktūrai, susijusiai su laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrine, žuvininkystės turizmo veikla RRŽRVVG teritorijoje;

3. Parama investicijoms į visų rūšių infrastruktūros kūrimą, gerinimą arba plėtojimą. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Juridiniai asmenys: savivaldybės administracija ir (arba) savivaldybės įsteigti juridiniai asmenys, asocijuota struktūra arba NVO, turintys sąsają su žuvininkyste. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. birželio 3 d. 8:00 val. iki 2019 m. liepos 5 d. 16:00 val. 

Vietos projektų paraiškos priimamos Pramonės g. 1, Gabšių kaimas, Raseinių rajonas, LT-60192 darbo dienomis darbo metu. 

 

Aktuali dokumentacija:

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3

Finansavimo sąlygų aprašas

Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)

Jungtinės veiklos sutarties forma (FSA 2 priedas)

 

SVV statuso deklaracija

Vienos įmonės deklaracija

 

Papildoma dokumentacija ir informacija:

Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014 - 2020 metų veiksmų programos priemonę "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" administravimo taisyklės.

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014 - 2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės. 

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014 - 2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (pakeitimas)

 

Vietos projektų paraiškų priėmimo bei vertinimo dokumentacija:

 Užregistruotų vietos projektų paraiškų sąrašas

 Vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimo rezultatai

Vietos projektų paraiškų, surinkusių ne mažiau nei 50 balų, sąrašas

 
 
 
 
Partneriai ir remėjai
 
 
 
Kopijuoti ir platinti www.zvvg.lt informaciją be sutikimo draudžiama.
Tinklapių kūrimas: profesoriai.lt
lt en ru