Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė (VVG)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(...)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svetainę finansuoja
 
 
 

 
 
 
 
Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė (VVG)

 KVIETIMAS NR. 4

Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė (toliau – ŽRVVG) kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos „Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ (toliau – VPS) priemones:

 • VPS priemonė „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ (kodas BIVP-AKVA-3) 

  Remiamos veiklos: remiamos investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimą, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 508/2014 69 straipsnyje:

  1. kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą;

  2. kuriomis gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos;

  3. kuriomis remiamas sužvejoto žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, laimikio perdirbimas;

  4. kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės perdirbimo veiklos, perdirbimu;

  5. kurios susijusios su ekologinės akvakultūros produktų perdirbimu;

  6. kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Juridiniai asmenys: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 straipsnyje, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu.

 •  VPS priemonė „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (kodas  BIVP-AKVA-7)

         Remiamos veiklos:

           1. Profesinis mokymas, mokymasis visą gyvenimą, mokslo bei technikos žinių ir inovacinės praktikos pavyzdžių platinimas, naujų profesinių gebėjimų akvakultūros srityje įgijimas ir akvakultūros veiklos poveikio aplinkai mažinimas;

           2. Darbo sąlygų gerinimas ir darbo saugos skatinimas;

           3. Akvakultūros įmonių ar profesinių organizacijų ir kitų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant mokslo ir technikos įstaigas arba lygias vyrų ir moterų galimybes propaguojančias įstaigas, bendradarbiavimą tinkluose ir keitimąsi patirtimi bei geriausios praktikos pavyzdžiais.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: NVO ar kiti viešieji juridiniai asmenys, asociacijos, turinčios sąsają su žuvininkyste.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. spalio 25 d. 8:00 val. iki 2019 m. lapkričio 25 d. 17:00 val. 

Vietos projektų paraiškos priimamos Pramonės g. 1, Gabšių kaimas, Raseinių rajonas, LT-60192 darbo dienomis darbo metu. 

 

Aktuali dokumentacija:

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 4

 

VPS priemonė "Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas"

Finansavimo sąlygų aprašas

Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)

Vietos projekto verslo plano forma (FSA 2 priedas)

 

VPS priemonė "Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas"

Finansavimo sąlygų aprašas

Vietos projekto paraiškos forma (FSA 1 priedas)

 

SVV statuso deklaracija

Vienos įmonės deklaracija   

Papildoma dokumentacija ir informacija:

Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014 - 2020 metų veiksmų programos priemonę "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" administravimo taisyklės.

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014 - 2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės.

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014 - 2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (pakeitimas).

 

Vietos projektų paraiškų priėmimo bei vertinimo dokumentacija:

Užregistruotų vietos projektų paraiškų sąrašas

Vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimo rezultatai

Vietos projektų paraiškų surinkusių ne mažesnį nei 50 balų, sąrašas

 

 

 
 
 
 
Partneriai ir remėjai
 
 
 
Kopijuoti ir platinti www.zvvg.lt informaciją be sutikimo draudžiama.
Tinklapių kūrimas: profesoriai.lt
lt en ru