Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė (VVG)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(...)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svetainę finansuoja
 
 
 

 
 
 
 
Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė (VVG)

 KVIETIMAS NR. 5

Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė (toliau – ŽRVVG) kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos „Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ (toliau – VPS) priemones:

  • VPS priemonė „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (kodas BIVP-AKVA-1)
Remiamos veiklos: produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, atsinaujinančią energiją), kaip numatyta reglamento (ES) 508/2014 48 straipsnyje:
   1. Produktyvios investicijos į akvakultūrą;
   2. Akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas;
   3. Akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;
   4. Tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą;
   5. Investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą;
   6. Esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai (netaikoma įmonėms, gaunančioms paramą pagal Veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“, jei jų gamtotvarkos plane numatytos su dumblo šalinimu susijusios išlaidos);
   7. Akvakultūros įmonių pajamų įvairinimas, plėtojant papildomą veiklą.
 
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės (kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 straipsnyje), užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. lapkričio 22 d. 8:00 val. iki 2019 m. gruodžio 23 d. 17:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Pramonės g. 1, Gabšių kaimas, Raseinių rajonas, LT-60192 darbo dienomis darbo metu.

 Aktuali dokumentacija:

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 5

 Finansavimo sąlygų aprašas

Vietos projekto paraiškos forma ( FSA1 )

Vietos projekto verslo plano forma (FSA 2)

Vietos projekto galimybių studija ( FSA 3 )

 

SVV statuso deklaracija

Vienos įmonės deklaracija   

 

Papildoma informacija ir dokumentacija:

Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014 - 2020 metų veiksmų programos priemonę "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" administravimo taisyklės.

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014 - 2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės.

 Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014 - 2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės (pakeitimas)

 

Vietos projektų paraiškų priėmimo bei vertinimo dokumentacija:

Užregistruotų vietos projektų paraiškų sąrašas

ŽRVVG vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimo rezultatai

Įvertintų vietos projektų paraiškų, surinkusių ne mažiau nei 50 balų, sąrašas

 

 

 
 
 
 
Partneriai ir remėjai
 
 
 
Kopijuoti ir platinti www.zvvg.lt informaciją be sutikimo draudžiama.
Tinklapių kūrimas: profesoriai.lt
lt en ru