Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė (VVG)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(...)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svetainę finansuoja
 
 
 

 
 
 
 
Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė (VVG)

  Konsultacijos

2008 m. birželio 19 d. įsikūrė Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė. RRŽRVVG turi patirtį, įgyvendinant LEADER metodą. Veiklą pradėjo nuo 2008 m., parengė ir įgyvendino Žuvininkystės regiono 2010 - 2013 m. vietos plėtros strategiją.

RRŽRVVG atstovaujama teritorija yra Raseinių r. savivaldybė. RRŽRVVG veikla grindžiama trijų sektorių - pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios - partnerystės principu, įtraukiant žvejybos, akvakultūros sričių atstovus. RRŽRVVG veiklą vykdo vadovaudamasi įstatais. Aukščiausias VVG valdymo organas yra RRŽRVVG visuotinis narių susirinkimas.

RRŽRVVG teritorijos vizija iki 2023 m. - tai modernus ir patrauklus, konkurencingas žuvininkystės regionas, gaminantis ir perdirbantis aukštos kokybės žuvininkystės produktus vietos ir užsienio rinkai. Tai vietovė, kuri traukia vietos ir užsienio turistus, patogi ir saugi gyventi, užtikrinanti geras žuvininkystės sektoriaus darbuotojų ir bendruomenės gyvenimo sąlygas.

RRŽRVVG misija - skatinti žuvininkystės regiono tvarią plėtrą ir gyvenimo kokybę vietos iniciatyvos ir partnerystės pagrindu, telkti gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu įgyvendinant VPS.

Įgyvendindama vietos plėtros 2016 - 2023 m. strategiją, RRŽRVVG vadovaujasi šiais principais:

  • LEADER metodo principai:

                    Teritorinis principas; 

                     "Iš apačios į viršų" principas;

                     Partnerystės principas;

                     Vietos finansavimo ir valdymo principas.

  • Horizontalieji principai:

                      Jaunimas;

                      Kultūra;

                      Darnus vystymasis;

                      Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas.

RRŽRVVG, siekdama užtikrinti principų laikymasi, organizuoja susitikimus su Raseinių teritorijoje esančiomis bendruomenėmis, vietos valdžios ir verslo atstovais. RRŽRVVG administracija nuolat dalyvauja įvairiuose renginiuose: konferencijose, posėdžiuose, apskrito rato diskusijose, susitikimuose su ŽŪM atstovais, Lietuvos ŽRVVG tinklo veikloje.

RRŽRVVG darbuotojai, laikydamiesi VPS numatytų principų, organizavo renginius temomis "RRŽRVVG teritorijos gyventojų bendradarbiavimas ir veikimas kartu įgyvendinant vietos plėtros 2016 - 2023 m. strategiją", "Susitikimas su RRŽRVVG teritorijos bendruomeninių organizacijų, kitų pilietinės visuomenės atstovais įgyvendinant vietos plėtros 2016 - 2023 m. strategiją", "2016 - 2023 m. VPS įgyvendinimas, prioritetų ir priemonių pristatymas, siekiant skatinti jaunimą vystyti verslą ir kurti darbo vietas", "Moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimas įgyvendinant vietos plėtros 2016 - 2023 m. strategiją". Susitikimų metu nuolat yra diskutuojama ieškant plėtros galimybių, aptariami regiono atstovų poreikiai teikiant paraiškas investiciniams projektams.

Siekdama pritraukti kuo didesnį pareiškėjų skaičių, RRŽRVVG organizuoja renginius, konferencijas, susitikimus, kurių metu informuoja regiono atstovus apie savo veiklos subtilybes, supažindina su investicinių priemonių suteikiamomis galimybėmis, konsultuoja paraiškų ir verslo plano rengimo klausimais, teikia informaciją apie RRŽRVVG veiklą ir VPS numatytų priemonių galimybėmis.

Potencialūs pareiškėjai nuolat turi galimybę gauti konsultacijas iš RRŽRVVG administracijos darbuotojų dėl projektų idėjų ir jų rengimo, finansavimo klausimais susitikimų metu, taip pat asmeninės konsultacijos teikiamos telefonu arba biure. Taip pat nuolat vyksta Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų aktyvinimas ir skatinimas susitikimuose su regiono gyventojais, vietos verslo, NVO ir valdžios atstovais, dalijamasi patirtimi, kurią RRŽRVVG sukaupė vykdydama  2010 - 2013 m. vietos plėtros strategiją. 

RRŽRVVG teikia konsultacijas, organizuoja mokymus galimiems pareiškėjams, kurių metu akcentuojami paraiškų teikimo niuansai ir galimybės, atkreipiamas dėmesys į projektams keliamus reikalavimus.

RRŽRVVG administracija konsultacijas vykdo telefonu, RRŽRVVG ofise asmeniškai.

Visa naudinga ir aktuali informacija, apie RRŽRVVG veiklą, renginius, kvietimus, VPS įgyvendinimo eigą ir rezultatus, nuolat atnaujinama interneto svetainėje www.raseiniuzvvg.lt ir socialiniame tinkle Facebook.

 

  

   

 
 
 
 
Partneriai ir remėjai
 
 
 
Kopijuoti ir platinti www.zvvg.lt informaciją be sutikimo draudžiama.
Tinklapių kūrimas: profesoriai.lt
lt en ru