Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė (VVG)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(...)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svetainę finansuoja
 
 
 

 
 
 
 
Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė (VVG)

  KVIETIMAI Į RENGINIUS

2020 11 27

2020 m. gruodžio 3 d. 14:00 val. organizuojamas susitikimas su Kalnujų bendruomene.

Renginio tema: „Bendruomeninių organizacijų, verslo ir valdžios atstovų bendradarbiavimo skatinimas. VPS įgyvendinimas. Kvietimų, teikti vietos projektus pagal priemones, dokumentacija ir keliami reikalavimai.“

Kviečiame dalyvauti.

 

2020 11 16

2020 m. lapkričio 27 d. 13:00 val. Ariogaloje organizuojamas informacinis renginys - susitikimas su jaunimo atstovais.

Renginio tema: „VPS įgyvendinimo eiga. 2016 – 2023 m. vietos plėtros strategijoje numatytų prioritetų ir priemonių, nukreiptų į jaunimo problemas, pristatymas, idėjų generavimas įgyvendinant VPS.“

 

Kviečiame dalyvauti.

 

2020 10 15

2020 m. spalio 23 d. Gabšių km., Pramonės g. 1, 14:30 val. įvyks informacinis renginys, diskusija.

Renginio tema: „RRŽRVVG teritorijoje veikiančių NVO, valdžios, verslo atstovų supažindinimas su VPS įgyvendinimo eiga, kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija.“ Kvietimas  Nr. 7 teikti vietos projektus pristatymas.

Lauksime dalyvaujant.

 

 

2020 07 25 

2020 m. rugpjūčio 5 d. 11:00 val. organizuojamas susitikimas su Mirklių bendruomenės atstovais.

 Renginio tema: „Darnaus vystymosi ir aplinkos būklės gerinimo svarba VPS įgyvendinime. Potencialių pareiškėjų konsultacijos, kvietimų, teikti vietos projektus, dokumentacija.“

Lauksime dalyvaujant.

 

 

2020 06 30

2020 m. liepos 8 d. 16:00 val. kviečiame į informacinį renginį Nemakščių bendruomenėje.

 Informacinis renginys tema: „Moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimas įgyvendinant 2016 – 2023 m. VPS. VPS įgyvendinimo eigos viešinimas, projektų idėjų generavimas.“

 

Maloniai kviečiame dalyvauti!

 

 2020 06 10

2020 m. birželio 29 d. 14:00 val. kviečiame į informacinį renginį Paupio kaime. 

 Renginio tema: „RRŽRVVG teritorijos gyventojų ir ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimas, bendruomeniškumo ir pilietiškumo skatinimas, įgyvendinant VPS. Projektų, kurie skatintų kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo pridedamąją vertę, idėjų generavimas." KVIETIMAS NR. 6 pristatymas.

Kviečiame dalyvauti.

 

2020 05 11

2020 m. birželio 2 d. 15:00 val. kviečiamas Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas vyks kaimo turizmo sodyboje "Karpynė" adresu Karpynės g. 2, Gabšių km., Raseinių raj.

NUMATOMA DARBOTVARKĖ

Lauksime visų dalyvaujant.

 

2020 01 07

2020 m. sausio 15 d. 14:00 val. kviečiamas Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybos narių susirinkimas. Susirinkimo vieta: Pramonės g. 1, Gabšių km., Raseinių raj.

Numatoma darbotvarkė:

1. VPS ( 2019 m.) metinės įgyvendinimo ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

Lauksime visų dalyvaujant.

 

 2020 01 06

2020 m. sausio 14 d. 15:00 val. vyks Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdžio metu bus svarstomi bei tvirtinami VPS prietomės "Produktyvios investicijos į akvakultūrą" kvietimo Nr. 5 metu gautos paraiškos ir projektai.

Posėdžio vieta: Karpynės g. 2, Gabšių km., Raseinių raj.

Kviečiame dalyvauti.

 2019 12 10

2019 m. gruodžio 18 d. 14:00 val. vyks Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kurio metu bus svarstomi bei tvirtinami pagal VPS priemonę "Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas" ir priemonę "Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas" kvietimo NR. 4 metu gautos paraiškos ir projektai.

Kviečiame dalyvauti.

 

2019 11 20

2019 m. gruodžio 2 d. 15:00 val. valdybos sprendimu kviečiamas Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo vieta: Pramonės g. 1, Gabšių km., Raseinių raj.

RRŽVVG visuotinio narių susirinkimo posėdžio preliminari darbotvarkė:

14:50 – 15:00 Dalyvių registracija.

15:00 – 15:30 Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės valdybos nario rinkimai.

KVIEČIAME DALYVAUTI.

 

2019 11 12

2019 m. lapkričio 20 d. 14:00 val. kviečiamas Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybos narių susirinkimas. Susirinkimo vieta: Pramonės g. 1, Gabšiai.

Numatoma darbotvarkė:

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

2. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų priemonei "Produktyvios investicijos į akvakultūrą" svarstymas ir tvirtinimas.

3. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 svarstymas ir tvirtinimas.

Kviečiame Valdybos narius dalyvauti.

 

 2019 10 29

2019 m. lapkričio 7 d. 16:00 val. Raseinių ŽRVVG administracija organizuoja informacinį renginį - susitikimą Palovaičio km. UAB "Raseinių žuvininkystė". Susitikimo metu bus pristatytas KVIETIMAS NR. 4.

Kviečiame dalyvauti.

 

2019 10 11

2019 m. spalio 22 d. kviečiamas  Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybos narių susirinkimas. Susirinkimo pradžia 15:00 val. adresu Pramonės g. 1, Gabšiai.

Numatoma darbotvarkė:

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

2. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų priemonei "Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas" svarstymas ir tvirtinimas.

3. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų priemonei "Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas" svarstymas ir tvirtinimas.

4. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 svarstymas ir tvirtinimas.

Kviečiame dalyvauti.

 

 2019 10 07

Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė kviečia valdybos narių susirinkimą 2019 m. spalio 14 d. 16 val. adresu: Pramonės g. 1, Gabšių k., Raseinių r. 

Numatoma darbotvarkė:

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

2. Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos plėtros 2016 - 2023 m. strategijos keitimo svarstymas.

3.  Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos plėtros 2016 - 2023 m. strategijos Vietos projektų atrankos kriterijų keitimas dėl sumažintų darbo vietų sukūrimo.

Kviečiame dalyvauti.

 

2019 09 13 

2019 m. rugsėjo 19 d. kviečiamas  Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybos narių susirinkimas. Susirinkimo pradžia 10:00 val. adresu Pramonės g. 1, Gabšiai.

Numatoma darbotvarkė:

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

2. VPS administravimą atliekančių darbuotojų darbo užmokesčių tvirtinimas.

Kviečiame dalyvauti.

 

 2019 08 12

2019 m. rugpjūčio 20 d. 13:00 val. Raseinių ŽRVVG administracija kviečia į informacinį renginį Ariogaloje, bendruomenės namuose, tema: "VPS įgyvendinimas. Raseinių rajono ŽRVVG teritorijos gyventojų motyvacija veikti kartu, idėjų generavimas įgyvendinant 2016 - 2023 m. vietos plėtros strategiją."

Maloniai kviečiame dalyvauti.

 2019 07 12

2019 m. liepos 19 d. 10:00 val. vyks Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdžio metu bus svarstomi ir tvirtinami VPS priemonės "Žuvininkystei skirtos infrastruktūros išsaugojimas bei pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams" kvietimo NR. 3 metu gautos paraiškos ir projektai.

Posėdžio vieta: Karpynės g. 2, Gabšių km.

Lauksime dalyvių.

 

2019 06 05

  2019 m. birželio 12 d. 15:00 val. Mirklių km. bendruomenės namuose Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė organizuoja informacinį renginį, kurio metu pristatys KVIETIMĄ NR. 3 pagal VPS priemonę "Žuvininkystei skirtos infrastruktūros išsaugojimas bei pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams".

 Kviečiame dalyvauti.

 

2019 05 15

Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė kviečia valdybos narių susirinkimą 2019 m. gegužės 23 d. 10 val. adresu Pramonės g. 1, Gabšių km., Raseinių raj.

Numatoma darbotvarkė:

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

2. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir jo priedų priemonei "Žuvininkystei skirtos infrastruktūros išsaugojimas bei pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams" svarstymas ir tvirtinimas.

3. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 svarstymas ir tvirtinimas.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

 

2019 05 11

2019 m. gegužės  19 d. 14:00 val. Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės administracija lankysis Viduklės bendruomenėje, kur susitiks su vietos atstovais.

Kviečiame dalyvauti.

 

2019 03 26

2019 m. balandžio 3 d. 13:00 val. Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės  administracija lankysis Paupio kaimo bendruomenėje, kur pristatys 2016 - 2023 m. VPS įgyvendinimo eigos rezultatus.

Kviečiame dalyvauti.

 

2019 03 08

Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė kviečia visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks 2019 m. kovo 25 d. 14:00 val. adresu: Pramonės g. 1, Gabšių k., Raseinių r. 

Susirinkime bus svarstomi šie klausimai:

  • Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės metinės veiklos ataskaitos už 2018 m. svarstymas ir tvirtinimas.

  • Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės revizoriaus rinkimai.

  • Bendrieji klausimai.

Kviečiame detaliau susipažinti su darbotvarke.

 

 2019 03 02

Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė kviečia valdybos narių susirinkimą 2019 m. kovo 8 d. 10:00 val. adresu Pramonės g. 1, Gabšiių km., Raseinių raj.

Numatoma darbotvarkė:

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

2. Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės administracijos darbo reglamento svarstymas ir tvirtinimas.

3. Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento svarstymas ir tvirtinimas.

4. Bendrieji klausimai.

Kviečiame dalyvauti.

 

2019 01 22

2019 m. sausio 30 d. kviečiamas RRŽRVVG visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo pradžia 13.30 val. adresu Pramonės g. 1, Gabšiai.

Numatoma darbotvarkė:

1. VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos įgyvendinimas ir tvirtinimas.

Laukiame visų dalyvaujant.

 

 2018 11 06

2018 m. lapkričio 14 d. 14.00 val. Raseinių rajono ŽRVVG atstovai organizuoja renginį, kurio metu pristatysime Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 2016 - 2023 m. VPS bei jos įgyvendinimo rezultatus.

Kviečiame dalyvauti.

 

2018 10 19

2018 metų spalio 25 d. 11.00 val. Raseinių rajono ŽRVVG atstovai lankysis Girkalnyje ir susitiks su vietos atstovais.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

 2018 10 10

2018 m. spalio 17 d. 14:00 val. vyks Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdžio metu bus svarstomi bei tvirtinami VPS priemonės "Produktyvios investicijos į akvakultūrą" kvietimo NR. 2 metu gautos paraiškos ir projektai.

Posėdžio vieta: Karpynės g. 2, Gabšių km.

Lauksime dalyvių.

 

2018 09 26

Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė kviečia visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks 2018 m. spalio 3 dieną 015.00 val. (adresu: Pramonės g. 1, Gabšių k., Raseinių r., LT-60192) visų narių rašytiniu sutikimu. Susirinkime bus svarstomi šie klausimai:

  • Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimai (vadovaujantis įstatų 41. punktu, kuris nustato, kad ŽRVVG valdybos nariai turi būti renkami 3 metams visuotiniame narių susirinkime: „Valdyba yra kolegialus valdymo organas. Valdybos nariai renkami 3 metams visuotiniame grupės narių susirinkime. [...]“).
  • Bendrieji klausimai.

 Kviečiame detaliau susipažinti su susirinkimo darbotvarke. Taip pat prašome visus narius iki 2018 m. spalio 1 dienos 17.00 val. pateikti rašytinį sutikimą dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo.

 

2018 09 10

Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojos kviečia dalyvauti 2018 m. rugsėjo 17 d. 16,00 val. Gabšių km. organizuojamame renginyje, kurio metu susitiks su bendruomenės ir jaunimo atstovais. 

Renginio metu  bus pristatytas pranešimas tema „VPS įgyvendinimas. VPS numatytų prioritetų ir priemonių, kurios nukreiptos į jaunimo problemas pristatymas, projektų idėjų generavimas įgyvendinant VPS“. Taip pat susitikimo metu dalyviai bus informuoti apie Kvietimą Nr.2 teikti vietos projektus pagal VPS priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“.

Kviečiame dalyvauti.

 2018 07 11

2018 m. liepos 18 d. 14:00 val. vyks Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kurio metu bus svarstomi bei tvirtinami pagal VPS priemonę "Produktyvios investicijos į akvakultūrą" ir priemonės "Žuvininkystei skirtos infrastruktūros išsaugojimas bei pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams" kvietimo NR.1 metu gautos paraiškos ir projektai.

Posėdis vyks adresu: Karpynės g. 2, Gabšių km.

Kviečiame dalyvauti.

2018 06 28 

Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė kviečia visuotinį narių susirinkimą, kuris įvyks 2018 m. liepos 5 d. 9:00 val. (adresu: Pramonės g. 1, Gabšių km., Raseinių raj.) visų narių rašytiniu sutikimu.

Susirinkime bus svarstomi šie klausimai:

  • Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės pirmininko rinkimai.

  • Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės valdybos naujų narių rinkimai (vadovaujantis istatų 40.2. punktu, kuris nustato, kad ŽRVVG valdybos nariai turi būti renkami visuotiniame narių susirinkime pagal skaidrią ir demokratinę procedūrą ir kurie „keistūsi VPS igyvendinimo metu, t. y. ne rečiau kaip kas 3 metus pasikeistų mažiausiai 1/3 narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno — pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios — sektoriaus atstovą”.). 

  • Bendrieji klausimai.

Kviečiame detaliau susipažinti su susirinkimo darbotvarke.  Taip pat prašome visus narius iki 2018 m. liepos 3 dienos 17:00 val. pateikti rašytinį sutikimą dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo.

 2018 06 06

2018 m. birželio 14 d. 16.00 val. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė kviečia į susitikimą Mirklių kaimo bendruomenėje, kurio metu pristatysime pranešimą tema "Raseinių rajono ŽRVVG teritorijos gyventojų bendradarbiavimas ir veikimas kartu įgyvendinant 2016 - 2023 m. vietos plėtros strategiją".

Kviečiame dalyvauti.

 

2018 05 04

2018 m. gegužės 10 d. 15.00 val. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės administracijos darbuotojos lankysis Kalnujų seniūnijoje, kur susitiks su vietos gyventojais ir pristatys Kvietimą Nr.1 teikti vietos projektus pagal VPS priemones "Produktyvios investicijos į akvakultūrą" ir "Žuvininkystei skirtos infrastruktūros išsaugojimas ir pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams".

Maloniai lauksime.

2018 04 30 

KVIETIMAS

Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė vykdanti projektą „Raseinių regiono vietos veiklos grupės 2016-2023 m. vietos plėtros strategija“ (VPS registracijos Nr. 63VS-KK-16-1-00096-PR001) organizuoja 2018 m. gegužės 7 d. 10 valandą 8 valandų mokymus tema „Verslo planų sudarymo mokymai“. Mokymai vyks kaimo turizmo sodyboje „Karpynė“, adresu Karpynės g. 2, Gabšių k., Raseinių r. Mokymus ves UAB „Verslo strategija ir projektai“ lektorius mokslų daktaras Vytautas Pranas Mickus.

Maloniai kviečiame dalyvauti šiuose mokymuose. 

2018 04 07

2018 m. balandžio 12 d. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės administracija kviečia Paupio bendruomenės atstovus į susitikimą, kuris vyks Paupio mokykloje 14.30 val.

Laukiame.

2018 03 19

Informuojame, jog 2018 m. kovo 28 d. (trečiadieniį) 13.00 val. šaukiamas Raseinių ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas vyks kaimo turizmo sodyboje "Karpynė".

Preliminari darbotvarkė: 

1. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės metinės veiklos ataskaitos už 2017 m. svarstymas ir tvirtinimas.
2. Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupės metinės finansinės atskaitomybės už 2017 m. svarstymas ir tvirtinimas.
 

 

 2018 01 26

2018 m. sausio 30 d. kviečiamas RRŽRVVG valdybos narių susirinkimas. Susirinkimo pradžia 15 val. kaimo turizmo sodyboje "Karpynė".

Numatoma darbotvarkė:

1. VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos įgyvendinimas ir tvirtinimas.

Laukiame visų dalyvaujant.

 

2017 11 06

Raseinių rajono, žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė, vykdanti projektą "Raseinių regiono vietos veiklos grupės 2016-2023 m. vietos plėtros strategija" organizuoja 2017m. lapkričio 10 d. 8 valandų mokymus tema "Verslo planų sudarymo mokymai".

Mokymai vyks kaimo turizmo sodyboje "Karpynė", adresu Karpynės g. 2, Gabšių k., Raseinių r. Mokymų pradžia 10 val. Mokymus ves UAB "Verslo strategija ir projektai" lektorius mokslų daktaras Vytautas Pranas Mickus.

Kviečiame dalyvauti.

 

 

 

 2017 11 06

  2017 lapkričio 9d. kviečiame į susitikimą su Raseinių ŽRVVG administracijos darbuotojais Nemakščiuose. Susitikimas vyks Nemakščių bendruomenės "Santalka" namuose 17:00 valandą. Susitikimo metu numatoma pristatyti 2016-2023 m. Vietos plėtros strategiją, aptarti finansavimo galimybes, vykdomus projektus, kuriamas darbo vietas.  Taip pat bus aptartos galimybės dalyvauti VPS prioritetų priemonėse bei veiklos srityse.  

Maloniai kviečiame dalyvauti! 

 

2017 11 03

2017 m. lapkričio 9 d. kviečiamas RRŽRVVG visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo pradžia 10 val. kaimo turizmo sodyboje "Karpynė".

Numatoma darbotvarkė:

1. Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos plėtros 2016 - 2023 m. strategijos Vietos projektų atrankos kriterijų svarstymas po Žemės ūkio ministerijos VPS atrankos komiteto svarstymo ir pastabų pateikimo.

2. Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos plėtros 2016 - 2023 m. strategijos keitimas pasikeitus "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo " taisyklių 22.1.2 papunkčiui.

Laukiame visų dalyvaujant.

 

2017 10 25

  2017 spalio 30d. 12:00 val. Raseinių ŽRVVG administracijos darbuotojai lankysis Paupio kaimų bendruomenės namuose. Susitikimo metu numatoma pristatyti 2016-2023m. Vietos plėtros strategiją, aptarti finansavimo galimybes, aptarti galimybes dalyvauti VPS prioritetų priemonėse bei veiklos srityse.  

Maloniai kviečiame dalyvauti!

 

2017 09 18

2017 m. rugsėjo 25 d. visus RRŽRVVG valdybos narius kviečiame į susirinkimą, kuris įvyks 16 val. kaimo turizmo sodyboje "Karpynė".

Darbotvarkė:

1. Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos plėtros 2016 - 2023 m. strategijos Vietos projektų atrankos kriterijų svarstymas po Žemės ūkio ministerijos VPS atrankos komiteto svarstymo ir pastabų pateikimo.

2. Kiti klausimai.

Lauksime dalyvaujant.

 

2017 09 29

2017 m. spalio 5 d. 18 val. Mirklių km. bendruomenės patalpose organizuojamas Raseinių RŽRVVG administracijos susitikimas su vietos gyventojais, jaunimo, NVO, vietos valdžios ir verslo atstovais. 

Susitikimo metu pristatysime 2016 - 2023 m. vietos plėtros strategiją, supažindinsime su aktualiausia informacija bei problematika.

Kviečiame dalyvauti.

 

 

2017 09 08 

  2017 m. rugsėjo 14 d. RRŽRVVG valdybos nariai kviečiami į susirinkimą. Susirinkimo pradžia 9:00 val. kaimo turizmo sodyboje "Karpynė". Numatoma darbotvarkė:

1. Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos plėtros 2016 - 2023 m. strategijos pristatymas.

2. Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos plėtros 2016 - 2023 m. strategijos Žemės ūkio ministerijai pateiktų vietos projektų atrankos kriterijų pristatymas.  

Laukiame visų dalyvaujant!

 
 
 
 
Partneriai ir remėjai
 
 
 
Kopijuoti ir platinti www.zvvg.lt informaciją be sutikimo draudžiama.
Tinklapių kūrimas: profesoriai.lt
lt en ru