Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė (VVG)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(...)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svetainę finansuoja
 
 
 

 
 
 
 
Raseinių rajono žuvininkystės vietos veiklos grupė (VVG)

 NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ VEIKLOS GRUPĖS TVARKA IR SĄLYGOS

 

Veiklos grupė yra atvira naujiems nariams. Veiklos gruės nariai gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie yra veiksnūs ir yra sulaukę 18 m. Visi nariai turi lygias teises, t.y. nediskriminuojami dėl lyties, amžiaus, tautinės kilmės, šeimyninės padėties, lytinės orientacijos.

Asmuo, pageidaujantis tapti Veiklos grupės nariu, turi pateikti raštišką prašymą Veiklos grupės Valdybai. Valdyba asmens prašymą dėl priėmimo turi apsvarstyti per 30 darbo dienų. Naujas narys į Veiklos grupę priimamas Valdybos sprendimu, paprasta balsų dauguma.

Valdybai priėmus sprendimą dėl narystės, asmuo turi sumokėti nustatytus mokesčius. Prieš priimant į Veiklos grupę naują narį, jis yra supažindinamas su Veiklos grupės įstatais pasirašytinai.

Veiklos grupės narys bet kada gali išstoti iš Veiklos grupės, parašęs prašymą Veiklos grupės Valdybai. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Veiklos grupės nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

Veiklos grupė turi teisę pašalinti narį. Veiklos grupės Valdybos nutarimu narys gali būti pašalintas, jeigu narys pažeidė įstatus, vienerius metus nemokėjo nustatytų mokesčių, nevykdė sutartinių įsipareigojimų Veiklos grupei ar kitiems nariams, savo veikla diskreditavo Veiklos grupę ar jos narius. Nutarimą dėl pašalinimo Valdyba priima paprasta balsų dauguma.

Veiklos grupės nariui apie svarstymą dėl pašalinimo iš veiklos grupės yra pranešama likus ne mažiau 5 dienoms iki Valdybos posėdžio. Veiklos grupės narys turi teisę dėl savo elgesio pasiaiškinti raštu ir turi teisę dalyvauti Valdybos posėdyje, kuriame yra svarstomas jo elgesys. Pašalinto nario stojamieji nario įnašai ir mokesčiai ar kitaip Veiklos grupės nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

 
 
 
 
Partneriai ir remėjai
 
 
 
Kopijuoti ir platinti www.zvvg.lt informaciją be sutikimo draudžiama.
Tinklapių kūrimas: profesoriai.lt
lt en ru